Nu må du have fast adresse i en autocamper – Her er reglerne

Nu er det muligt at flytte permanent i autocamper

Med virkning fra den 1. juli 2021, er det blevet muligt at indrette sin autocamper som primær bopæl, forudsat at man har indhentet tilladelse fra Motorstyrelsen. Dette initiativ, lanceret af skatteminister Morten Bødskov, tillader nu officielt livet på landevejene under forudsætning af, at visse krav bliver mødt. “Det skal være muligt for dem, der ønsker et liv på vejen, at realisere denne drøm uden at blive hindret af unødige regler. Det bør være en ret for enhver dansker, især når det ikke påvirker samfundet økonomisk. Af denne grund har vi besluttet at justere lovgivningen,” udtaler skatteminister Morten Bødskov.

For at gøre denne livsstil mulig, skal interesserede ansøge om en speciel dispensation for at fravige det regulære bopælskrav hos Motorstyrelsen, men de skal stadig registrere en kontaktadresse. Denne adresse kan være hos en ven, et familiemedlem, eller kommunen.

Som ejer skal du sikre dig følgende

  • At dit køretøj er lovpligtigt ansvarsforsikret
  • At dit køretøj kommer til periodisk syn
  • At de løbende afgifter af køretøjet, som eksempelvis vægtafgift eller grøn ejerafgift, bliver betalt

Disse punkter skal du forvente at gennemgå med kommunen

  • Udfyldelse af et officielt skema med “Ukendt adresse i Danmark”
  • Den sædvanlige læge beholdes
  • Udstedelse af nye sundhedskort
  • Meddelelsespligt om hvor i verden man befinder sig

Pensionistpar var ved at blive sat på gaden

En hændelse belyste problemet for et pensioneret par fra Middelfart, som havde valgt at bo i deres Carado autocamper efter salg af deres faste ejendom. De modtog dog en trussel fra Motorstyrelsen om at få deres nummerplader fjernet, hvis de ikke kunne fremvise en fast folkeregisteradresse indenfor tre uger. Trods CPR-lovens §9, som faktisk tillader registrering af flytbare boliger som fast bopæl, blev parret truet på grund af et andet lovkrav om registrering af fast bopæl eller opholdssted.

Parret besluttede at kæmpe for deres rettigheder og delte deres frustrationer i en autocamper-gruppe på Facebook. De argumenterede med, at det burde være nemt for myndighederne at opnå kontakt, givet dagens digitale muligheder. Deres tilfælde fangede medieopmærksomhed og tiltrak politisk støtte, hvilket bidrog til den heldige resolution for dem og andre, der måtte ønske at benytte en autocamper som deres bopæl.

 

Der skal ansøges om lov

For at ansøge om dispensation kræves det nu, at man er tilmeldt Digital Post og har oplyst en adresse, hvor man kan kontaktes. Denne adresse skal være godkendt af indehaveren, som også skal acceptere at blive kontaktet af myndighederne i forhold til køretøjet.

Det er afgørende, at ansøgeren regelmæssigt er i kontakt med indehaveren af kontaktadressen, så eventuelle henvendelser kan blive behandlet i tide. Dette bidrager til at imødekomme behovet for en registreret adresse, selv uden en fast bopæl eller opholdssted i CPR. Dispensationen tildeles baseret på konkrete tilfælde, hvor ofte ansøgeren skal kontrollere for myndighedernes henvendelse, sædvanligvis én til to gange månedligt.

Perioden for dispensationen korresponderer med den tid kontaktadressens indehaver har samtykket til. Efter denne periode kan ansøgeren bede om en forlængelse. Hvis indehaveren trækker sit samtykke tilbage, ophører dispensationen, og en fornyet ansøgning kræver godkendelse af en ny kontaktadresse samt et nyt samtykke.

Artiklen er skrevet af

Morten Skovgaard

Morten har stor erfaring med campinglivet i både Danmark og store dele af Europa