Bål regler – Her er reglerne du skal kende, inden du tænder bål i haven, skoven eller på stranden

Bål regler: Din Guide til Ansvarlig Båltænding i Det Fri

Når flammerne slikker luften, og røgen stiger mod himlen, er der få ting, der kan måle sig med hyggen ved et bål. Men før du tænder op for hyggen, er det vigtigt at kende til de regler og forholdsregler, der sikrer, at dit bål er både lovligt og sikkert. I denne artikel vil vi guide dig gennem alt, hvad du skal vide om bålregler i Danmark.

 

Bål i det fri: Kend lovgivningen før du tænder op

Lovgivningens Grundlag

I Danmark er det Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om åben ild, der danner grundlaget for, hvor og hvornår du må tænde bål. Det er vigtigt at understrege, at reglerne kan variere afhængigt af lokale forskrifter, så det er altid en god idé at tjekke med din kommune.

Tid og Sted

Generelt må du tænde bål i dit eget have, hvis det sker på en forsvarlig måde og ikke generer naboerne. I naturen skal du være opmærksom på skiltning og lokale forbud, især i tørkeperioder, hvor risikoen for skovbrande er høj.

Afstandskrav

Der er også klare regler for, hvor tæt på bygninger og beplantning, du må placere dit bål. Som hovedregel skal der være mindst 30 meter til nærmeste skov og plantage, og mindst 200 meter til hedearealer.

Tænding og Slukning

Det er dit ansvar at sikre, at bålet er under kontrol og kan slukkes hurtigt, hvis det er nødvendigt. Hav altid slukningsudstyr klar – det kan være en spand vand, en brandslukker eller en havevandslange.

Vejledningen fra Beredskabsstyrelsen

Mindre bål – Under 120cm i diameter

 • Bålet skal placeres mindst 30 meter fra bygninger. Hvis det er stråtækte huse, skal afstanden være mindst 200 meter.
 • Bålet skal placeres mindst 200 meter fra nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og letantændelig vegetation.
 • Bålet skal placeres mindst 60 meter fra marker.
 • Bålet skal placeres mindst 200 meter fra letantændelige, brandfarlige eller brandnærende stoffer.
 • Ved vindhastigheder på jævn til frisk vind, dvs. vindhastigheder mellem 5,5-10,7 m/s, skal afstandene fordobles i vindens retning.
 • Ved vindhastigheder på over 10,7 m/s er det ikke tilladt at lave bål. Har du tændt et bål, skal det slukkes.

Vejledningen fra Beredskabsstyrelsen

Større bål – Over 120cm i diameter

 • Bålet skal placeres mindst 30 meter fra bygninger. Hvis det er stråtækte huse, skal afstanden være mindst 200 meter.
 • Bålet skal placeres mindst 200 meter fra nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og letantændelig vegetation.
 • Bålet skal placeres mindst 60 meter fra marker.
 • Bålet skal placeres mindst 200 meter fra letantændelige, brandfarlige eller brandnærende stoffer.
 • Ved vindhastigheder på jævn til frisk vind, dvs. vindhastigheder mellem 5,5-10,7 m/s, skal afstandene fordobles i vindens retning.
 • Ved vindhastigheder på over 10,7 m/s er det ikke tilladt at lave bål. Har du tændt et bål, skal det slukkes.

Sikkerhed først: Sådan forbereder du et sikkert bålsted

Vælg det Rette Sted

Sikkerheden starter med valget af bålsted. Vælg et åbent område væk fra træer og buske, og sørg for at rydde området for tørt græs og blade, som kan antænde.

Etablering af Bålstedet

Et bålsted bør omkranses af sten eller en anden ikke-brændbar barriere for at forhindre gnister i at sprede sig. Det er også vigtigt at grave en lille fordybning, så bålet ikke bliver for højt.

Forbered Slukningsudstyr

Før du tænder bålet, skal du sikre dig, at du har tilstrækkeligt med slukningsudstyr. En spand vand eller en sandkasse kan være afgørende, hvis bålet skulle komme ud af kontrol.

Overvågning

Et bål må aldrig efterlades uden opsyn. Vindforhold kan ændre sig hurtigt, og et tilsyneladende sikkert bål kan hurtigt udvikle sig til en brandfare.

I haven, skoven og på stranden: Forskellige regler for bål

I Haven

I din egen have har du større frihed til at tænde bål, men det er stadig vigtigt at overholde afstandskrav og sikre, at røg ikke generer naboerne.

I Skoven

I skovområder er der ofte etablerede bålpladser, som du bør benytte. Hvis du tænder bål uden for disse områder, skal du være ekstra opmærksom på skovens regler og eventuelle forbud.

På Stranden

På stranden skal du være opmærksom på lokal lovgivning. Nogle steder er det tilladt at tænde bål direkte på sandet, mens det andre steder kræver en bålplads eller er helt forbudt.

Lokale Forskrifter

Det er vigtigt at huske på, at lokale forskrifter kan indføre yderligere restriktioner, så det er altid en god idé at tjekke op på de lokale regler, før du tænder bål.

Pas på naturen: Miljøvenlige tips til båltænding

Brug Tørt og Rent Træ

For at mindske røgudvikling og forurening, bør du kun bruge tørt og rent træ. Vådt træ eller træ med meget harpiks kan udvikle meget røg og skadelige partikler.

Undgå Kemikalier

Brug aldrig kemikalier som tændvæske til at starte dit bål. Disse kan forurene jorden og udgøre en sundhedsrisiko.

Begræns Størrelsen på Bålet

Et mindre bål er ofte tilstrækkeligt til hygge og madlavning, og det er nemmere at kontrollere og efterlader mindre spor i naturen.

Genbrug og Oprydning

Efterlad ikke affald – alt hvad du bringer med ud i naturen, skal også med hjem igen. Genbrug eller kompostér bålrester, hvis det er muligt.

Hvad må du brænde? Vejledning i valg af bålmaterialer

Egnet Brændsel

Brug kun rent træ, gerne fra lokale kilder for at undgå spredning af skadedyr og sygdomme. Undgå behandlet træ, da det kan afgive giftige dampe.

Forbudte Materialer

Det er ulovligt at brænde affald som plastik, malede eller lakerede materialer og trykimprægneret træ. Disse materialer kan udlede giftige stoffer og skade miljøet.

Naturlige Tændmidler

Brug naturlige tændmidler som tørre blade, smågrene eller tændblokke fremstillet af træspåner og voks.

Bæredygtighed

Overvej bæredygtigheden af dit brændsel. Genbrugstræ eller træ fra bæredygtigt skovbrug er at foretrække.

Efter bålet: Sådan efterlader du naturen uden spor

Slukning

Sørg for at bålet er helt slukket før du forlader det. Vand er det mest effektive, men sand kan også bruges til at kvæle gløderne.

Oprydning

Fjern alle spor af bålet, herunder aske og uforbrændte rester. Asken kan være skadelig for visse plantearter og bør derfor fjernes.

Genopretning af Området

Hvis du har flyttet sten eller andet for at etablere dit bålsted, bør disse genplaceres, så området ser ud som før.

Efterlad Ingen Spor

Princippet om at “efterlade ingen spor” er afgørende for at bevare naturen. Tænk på de næste besøgende og naturens velbefindende.

At tænde bål i det fri er en fantastisk måde at forbinde sig med naturen og nyde det enkle udendørsliv. Men det kræver ansvarlighed og respekt for lovgivningen og miljøet. Ved at følge disse retningslinjer kan du sikre, at dine båloplevelser er sikre, lovlige og efterlader naturen uberørt for fremtidige generationer. Husk, at naturen er et fælles gode, og det er vores fælles ansvar at passe på den.

Artiklen er skrevet af

Morten Skovgaard

Morten har stor erfaring med campinglivet i både Danmark og store dele af Europa